Μέλος του Πανελληνίου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Χρήσης Ουσιών και του Δικτύου Φορέων για Άτομα Με Αναπηρία Αιτωλοακαρνανίας

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας

2ος Εισαγωγικός Εκπαιδευτικός Κύκλος
Προαγωγής της Υγείας

2η Συνάντηση

Αγρίνιο, Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2008

Θέμα: Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας

Εισηγήτρια: Πόπη Τσουφλίδου
, Επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Νομού Αιτωλοακαρνανίας «Οδυσσέας» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ.

Το Κέντρο Πρόληψης Ν. Αιτ/νίας μετά από εννέα χρόνια λειτουργίας έχει αποκτήσει την εμπειρία σε σχέση με το πρόβλημα των εξαρτήσεων στο νομό καθώς και μια γενικότερη φιλοσοφία για την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Ως εκ τούτου η ουσιοεξάρτηση είναι το σύμπτωμα της γενικότερης δυσλειτουργίας του ατόμου, της οικογένειάς του και της κοινότητας.
Θεωρούμε, δηλαδή, ότι όλος ο αγώνας της πρόληψης της χρήσης ουσιών δεν είναι απαραίτητο να εστιάζεται μόνο στην πρόληψη του συγκεκριμένου φαινομένου, αλλά γενικότερα στην αγωγή και προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι κοινωνικές συνιστώσες της υγείας, τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής αρχίζουν πλέον να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής της υγείας .
Η Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας (ΠΨΥ) μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις σημαντικότερες ανάγκες της παγκόσμιας κοινότητας για την επόμενη δεκαετία. Με τον όρο Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας αναφερόμαστε στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και στάσεων του ανθρώπου ώστε να αξιοποιεί το ατομικό του δυναμικό για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση της ψυχοσωματικής του υγείας καθώς και της ποιότητας της ζωής του.
Στόχος του Κέντρου Πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» είναι η προώθηση της αντίληψης της θετικής υγείας όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), δηλαδή της ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, αφού χωρίς την ψυχική ισορροπία και το κατάλληλο υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον, η ενδυνάμωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η κοινωνική ευεξία όμως, δεν κατοχυρώνεται μόνο από τη δυνατότητα του ατόμου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του κοινωνικού του περιβάλλοντος, αλλά και από τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές, από το ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στη στήριξη και την προστασία του ατόμου, καθώς και από τις δυνατότητες που παρέχουν για την προσωπική του ολοκλήρωση και ευτυχία.
Οι επιμέρους στόχοι - βήματα μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων και τη γενικότερη λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης είναι:
α. Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σε θέματα εξάρτησης και ψυχικής υγείας.
β. Η εκλογή και η ενίσχυση υπεύθυνων και συνειδητών θέσεων απέναντι στα θέματα υγείας.
γ. Η ενίσχυση του αυτοσεβασμού και της αυτοεκτίμησης των ατόμων μέσα από τη δημιουργική χρήση των ικανοτήτων τους.
δ. Η κοινωνική ένταξη των νέων και η ανάκτηση αξιών συλλογικότητας μέσα από την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης και η μείωση των συναισθημάτων αποξένωσης – αλλοτρίωσης.
ε. Η λειτουργικότητα και η υπέρβαση των εν δυνάμει δύσκολων καταστάσεων ζωής, κυρίως αυτών που παρουσιάζουν αιτιολογική σχέση με παρεκκλίνουσες συμπεριφορές.
στ. Η ανάδειξη ατομικών ή συλλογικών ικανοτήτων για την επίτευξη μέγιστης λειτουργικότητας με στόχο την καλή ψυχική υγεία
ι. Η δημιουργία εθελοντικών ομάδων που θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς για τη στήριξη και τη συνέχιση της όλης προσπάθειας.

Οι δράσεις υλοποιούνται με την:
§ Εκπαίδευση.
§ Ευαισθητοποίηση.
§ Εμψύχωση σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.
§ Συμβουλευτική και Ψυχολογική υποστήριξη στο άτομο στις οικογένειες.

Οι ομάδες στόχοι που απευθύνονται οι δράσεις του Κέντρου Πρόληψης περιλαμβάνουν παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς, στρατευμένους, στελέχη υγείας και ευρύτερα τα στελέχη και μέλη της τοπικής κοινότητας. Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης τόσο των παραπάνω ομάδων στόχων όσο και των υπηρεσιών υγείας του Νομού αποτελεί τη βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: