Μέλος του Πανελληνίου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Χρήσης Ουσιών και του Δικτύου Φορέων για Άτομα Με Αναπηρία Αιτωλοακαρνανίας

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

2ος Εισαγωγικός Εκπαιδευτικός Κύκλος Προαγωγής της Υγείας 5η Συνάντηση Αγρίνιο, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2009

Θέμα: Ο ρόλος των εθελοντών στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Κύπρο: Δομή και λειτουργία του Συνδέσμου Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λάρνακας (ΣΥ.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο του Κέντρου Ενημέρωσης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α.).

Εισηγητής: Σάββας Αρτεμίου, Τραπεζικός, Β’ Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λάρνακας (ΣΥ.ΚΑ.ΝΑ.).

Το ΚΕΝΘΕΑ είναι ένας Παγκύπριος μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός εθελοντικός οργανισμός, που από πολύ νωρίς διέγνωσε το πρόβλημα των εξαρτήσεων που απειλούσε την κυπριακή κοινωνία και έθεσε ως αποκλειστικό σκοπό του τον αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις και την αποφασιστική αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών.
Το ΚΕΝΘΕΑ, που ιδρύθηκε το 1994 με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσοστόμου και μιας ομάδας συνεργατών του, που συστρατεύτηκαν μαζί του σ’ αυτό τον αγώνα, είναι εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιριών ως «Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης δι’ Εγγυήσεως Χωρίς Μετοχικό Κεφάλαιο» και έχει έδρα τη Λάρνακα.
Μέλη του ΚΕΝΘΕΑ είναι:
α) Τα Ιδρυτικά Μέλη, δηλαδή τα άτομα που είχαν την πρωτοβουλία για την ίδρυσή του.
β) Τα Συνήθη Μέλη, δηλαδή τοπικοί Σύνδεσμοι και μαζικές Οργανώσεις και Οργανισμοί, που έχουν αποδεχθεί τους σκοπούς και τις βασικές αρχές του ΚΕΝΘΕΑ και αγωνίζονται μαζί του για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων, καθώς και για τη θεραπεία και την κοινωνική αποκατάσταση εξαρτημένων ατόμων.
γ) Τα Επίτιμα Μέλη, δηλαδή άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο ΚΕΝΘΕΑ και έχουν ενισχύσει ηθικά και υλικά τον αγώνα του.
Πρόεδρος του ΚΕΝΘΕΑ είναι από της ίδρυσής του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος και Επιστημονικός Διευθυντής του ο Νευρολόγος-Ψυχίατρος Δρ. Κυριάκος Βερεσιές.
Κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε χρόνων της λειτουργίας του το ΚΕΝΘΕΑ έχει αναπτύξει πλούσια και πολύπλευρη δράση, με έμφαση στη συνένωση και το συντονισμό των εθελοντικών πρωτοβουλιών και στην κοινωνική δικτύωση, μέσω της οποίας επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατό περισσότερα άτομα και οργανωμένα σύνολα και να τα συστρατεύσει στον αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις. Ήδη πάνω από πενήντα οργανωμένα σύνολα έχουν ενταχθεί στις τάξεις του και εργάζονται ακούραστα για την επίτευξη των στόχων του.
Τα προγράμματα του ΚΕΝΘΕΑ καλύπτουν την πρωτογενή, τη δευτερογενή και την τριτογενή πρόληψη και περιλαμβάνουν προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών, έκδοση διαφωτιστικού υλικού, προγράμματα που απευθύνονται στους νέους, το Ινστιτούτο Συνεχούς Εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεκμηρίωσης, την ΑΘΕΚΕΑ "Η ΤΟΛΜΗ", Συμβουλευτικούς Σταθμούς Πρόληψης και τις Δημοτικές ή Κοινοτικές Ομάδες Πρόληψης σε αρκετούς Δήμους και μεγάλες κοινότητες τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στην ύπαιθρο.
Το ΚΕΝΘΕΑ εκτιμάται και στηρίζεται οικονομικά τόσο από την Πολιτεία, που το έχει περιλάβει στο πρόγραμμα των κρατικών χορηγιών, όσο και από άτομα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς της κυπριακής κοινωνίας, ενώ έχει ήδη βραβευθεί για το έργο που επιτελεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.
Το ΚΕΝΘΕΑ διοικείται από το Γενικό Συμβούλιο, που καταρτίζεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται τόσο από Ιδρυτικά Μέλη, όσο και από εκπροσώπους των Οργανώσεων-μελών του. ΄Αλλα διοικητικά όργανα του ΚΕΝΘΕΑ, που εκλέγονται από το Γενικό Συμβούλιο, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Γραμματεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: